Rytmi ja sauvamerkki

Luonnollinen ja tehokas lasku löytyy helposti rytmikkäiden käännösten kautta. Sauvan ja käsien käyttö tukee rytmikästä liikkumista suksilla. Rytmikäs lasku parantaa myös tasapainoa, perusasentoa ja liikkeiden ajoitusta. Rytmin kautta laskija oppii myös helpommin hyödyntämään sekä suksien että oman kehonsa kimmoelastisia ominaisuuksia, mikä tekee laskemisesta taloudellista – ja nopeata.

slide116.jpgSuomen hiihdonopettajat ry:

"Rytmi on olennainen osa laskettelua. Se auttaa oppimista, tekee laskusta helpompaa ja jouhevampaa sekä on monissa tilanteissa onnistumisen edellytys. Laskettelussa rytmi voidaan jakaa käännösten väliseen eli ulkoiseen rytmiin ja yksittäisen käännöksen
sisäiseen rytmiin. Rytmi on joko laskijan itsensä valitsema tai joskus olosuhteiden määräämä. Liikkeiden ajoitus ja koordinaatio tarkoittaa laskijan kykyä yhdistää liikkeet ja taidot harmoniseksi kokonaisuudeksi, jossa toivotut asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti.
Sauvamerkki helpottaa käännösten ulkoista- sekä sisäistä rytmiä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että sauvamerkki ja kanttauksen vaihto liittyvät toisiinsa. Sauvamerkille ei siis ole tarkoituksenmukaista määrittää yhtä ainoaa oikeaa aikaa ja paikkaa, vaan oikea hetki riippuu aina käännöksen luonteesta ja olosuhteista. Käännöksessä sauvalla ei ole
tarkoitus lisätä vauhtia vaan sauvamerkki on kevyt laskua rytmittävä kosketus rinteeseen siten, että tasapainoinen ja liikevalmis perusasento säilyy. Sauvamerkin tekemiseen
tarvittava liike tehdään pääosin ranteella käsien pysyessä vartalon etupuolella."