Liikkeen suuntaaminen, ajoitus

Liikkeen ja painopisteen suuntaaminen uuden käännöksen sisään mahdollistaa painopisteen viennin lyhintä mahdollista toimivaa linjaa käännöksestä toiseen sekä tehokkaan laskuasennon ja ulkosuksen kuormittamisen varhaisessa vaiheessa.

slide115.jpg

Suomen hiihdonopettajat ry:

"Onnistunut käännös tai temppu vaatii kaikkien perustaitojen jouhevaa yhdistämistä,
tekemällä vaadittavat asiat, vaadittuun aikaan. Ajoitus on se taito, joka sitoo
muut perustaidot käännöksen tai tempun eri vaiheisiin, jolloin lopputulos on
onnistunut.
Esim. käännös voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen: aloitus- ja lopetusvaiheeseen.
Hypyn vaiheita ovat puolestaan: vauhdinotto, ponnistus, ilmalento ja alastulo. Kaikissa
näissä eri vaiheissa on eri vaatimukset, riippuen halutusta tavoitteesta.
Yksittäisen käännöksen ajoitus ei ainoastaan vaikuta yhteen käännökseen, vaan
myös siihen miten käännökset linkittyvät toisiinsa. Laskua onkin luonnollista ajatella,
ei niinkään sarjana yksittäisiä käännöksiä, vaan toisiinsa yhdistyneitä ja liittyneitä
käännöksiä, joissa edellinen käännös vaikuttaa seuraavaan.
Taitava laskija voi halutessaan muokata laskunsa rytmiä niin, että käännösrytmi
pysyy koko ajan samanlaisena, tasarytmisenä, tai vaihtelevana rytmin muutoksina
laskun eri vaiheissa. Olosuhteet, pinnan muodot, esteet, välineen ominaisuudet
ovat kaikki asioita, joihin laskija joutuu reagoimaan, ajoitusta muuttamalla hän
kykenee pitämään laskurytmin tavoitteenmukaisena."