Kääntävät liikkeet ja vastakierto

Vastakierrolla tarkoitetaan ylävartalon kompensoivaa liikettä. Ylävartalo suuntautuu alarinteeseen ja kompensoi lantion kanttausliikettä ja jalkojen kääntymistä. Tätä kutsutaan vastataitoksi tai vastakierroksi, ja tähän viitataan englanninkielisellä ilmauksella "upper and lower body separation".

slide114.jpg

Suomen hiihdonopettajat ry:

"Kääntämisellä tarkoitetaan joko suksen tai vartalon kiertäviä liikkeitä pystyakselin
ympäri. Esimerkiksi luisuvissa käännöksissä tai eri tempuissa, suksen kiertäminen
pystyakselin ympäri on välttämätöntä, kun taas leikkaavissa käännöksissä
tuota liikettä ei suksissa juuri tapahdu. Sukset ja vartalo voivat tempusta,
käännöstyypistä tai olosuhteista riippuen liikkua myös itsenäisesti ja yleensä
jopa vastakkaisiin suuntiin.
Ylävartalolla, johon myös lantio lasketaan, on suuri merkitys käännöksen tai tempun
kannalta. Ylävartalon liikkeet voivat saada painopisteen liikkumaan johonkin
haluttuun suuntaan tai tuoda sen parempaan asentoon vastustamaan käännöksestä
tai tempusta syntyviä voimia. Ylävartalon liikkeitä käännöksen suuntaan
kutsutaan myötäkierroksi ja vastakkaiseen suuntaan vastakierroksi.
Dynaamisen ja jouhevan laskemisen kannalta, tarkoituksenmukainen vastakierto
on erityisen tärkeää. Yhdistettynä kanttaamiseen, vastakierrolla laskija saa
tuotua vartalon painopistettä käännöksen sisäpuolelle ja näin helpotettua liike-
energian käyttämistä suksen kuljettamiseen jouhevasti eteenpäin. Myös
eri tempuissa, laskija voi vastakierrolla esim. ehkäistä liiallista pyörimistä."