slide113.jpg

Suomen Hiihdonopettajat ry:

"Kuormittamisella tarkoitetaan joko passiivista ulkoisten voimien aikaansaamaa tai laskijan aktiivista, lihastyöllä tapahtuvaa suksen ja lumen välisen paineen kasvattamista. Pääsääntöinen, suksen käyttäytymisen kannalta tärkein työ, tapahtuu laskijan aktiivisella lihasjännityksellä, hyväksikäyttämällä ja vastustamalla käännöksestä tulevia voimia. Jouhevan suksen kulkemisen kannalta, ulkosuksen kuormittaminen on olennaista. Painetta suksen ja lumen välillä voidaan myös muuttaa siirtämällä painopistettä eteen-taakse, ylös-alas, sivulta-sivulle akseleilla, mutta nämä johtavat ennemmin painonsiirtoon kuin varsinaiseen suksen kuormittamiseen. Myös jalkoja ojentamalla ja koukistamalla, auton iskunvaimentimien tapaan, voidaan muuttaa suksen ja lumen välistä painetta. Yhdistettynä kanttaamiseen, paineen kasvattaminen johtaa suksen taipumiseen ja näin pienempään kääntösäteeseen. Nopeat kuormitukset voivat haluttaessa johtaa esimerkiksi hyppyihin. Vauhdin, välineiden, käännössäteiden ja olosuhteiden muuttuessa haastavammiksi, oikea-aikaisen ja suuruisen paineen merkitys korostuu entisestään, koska sukselle on saatava kovempi paine, nopeammin, jotta se käyttäytyy halutulla tavalla."